• ELEKTRİK TALEP PROJELERİ
   • ELEKTRİK TALEP PROJELERİ
   • ELEKTRİK RUHSAT PROJELERİ
   • YG İŞLETME (TRAFO VE ENH) MÜŞAVİRLİĞİ
   • ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER VE RAPORLAMA

  Daimiye Geçiş Evraklar

  Daimi Aboneliğe Geçiş Talebi İçin Gerekli Evraklar

  Şahıs İse;

  • Tapu Aslı ve Fotokopisi
  • Yapı Ruhsatı veya Ruhsata Başvurulduğuna Dair Belediye Yazısı Aslı ve Fotokopisi
  • Elektrik Projesi Aslı
  • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
  • Yapı Denetim Firması Sözleşmesi ve Denetçi Belgesi Fotokopisi


  Şahıs Firması İse;

  • Tapu Aslı ve Fotokopisi
  • Yapı Ruhsatı veya Ruhsata Başvurulduğuna Dair Belediye Yazısı Aslı ve Fotokopisi
  • Elektrik Projesi Aslı
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Beyanı Fotokopisi
  • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
  • Yapı Denetim Firması Sözleşmesi ve Denetçi Belgesi Fotokopisi

  Ltd. veya A.Ş. İse;

  • Tapu Fotokopisi
  • Yapı Ruhsatı veya Ruhsata Başvurulduğuna Dair Belediye Yazısı Aslı ve Fotokopisi
  • Elektrik Projesi Aslı
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Ticari Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Faaliyet belgesi Fotokopisi
  • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
  • Yapı Denetim Firması Sözleşmesi, Denetçi Belgesi Fotokopisi