• ELEKTRİK TALEP PROJELERİ
   • ELEKTRİK TALEP PROJELERİ
   • ELEKTRİK RUHSAT PROJELERİ
   • YG İŞLETME (TRAFO VE ENH) MÜŞAVİRLİĞİ
   • ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER VE RAPORLAMA

  Trifaza Geçiş Evrakları

  Trifaza Geçiş Talebi İçin Gerekli Evraklar

  Şahıs İse;

  • Tapu veya Kira Kontratı Fotokopisi
  • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
  • Ödemiş Elektrik Faturası
  • Vekaletname (Vekaletname Örneği)

  Şahıs Firması İse;

  • Tapu veya Kira Kontratı Fotokopisi
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Beyanı Fotokopisi
  • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
  • Ödenmiş Elektrik Faturası
  • Vekaletname (Vekaletname Örneği)

  Ltd. veya A.Ş. İse;

  • Tapu veya Kira Kontratı Fotokopisi
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Ticari Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Faaliyet belgesi Fotokopisi
  • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
  • Ödenmiş Elektrik Faturası
  • Vekaletname (Vekaletname Örneği)