• ELEKTRİK TALEP PROJELERİ
   • ELEKTRİK TALEP PROJELERİ
   • ELEKTRİK RUHSAT PROJELERİ
   • YG İŞLETME (TRAFO VE ENH) MÜŞAVİRLİĞİ
   • ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER VE RAPORLAMA

  PROJE  PROJE HİZMETLERİ

  Proje departmanımız, yatırım aşamasında olan tesislerin ruhsat projelerini, kurulmakta olan tesislerin uygulamaya yönelik (aplikasyon) projelerini, ilave tesislerin röleve projelerini, faaliyette olan tesislerin son durum (as-built) projelerini, büyük tesislerin yüksek gerilim projelerini, enerji üretim tesis projelerini tasarlar. Buna paralel teknik şartname ve keşif malzeme listelerinin hazırlanmasında rol oynar. Projelerin resmi kurumlarca onaylanma sürecini işletir. Yine resmi kuruluşlar ile müşteri arasında uygun elektrik tarifesinin seçildiği sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olduğu gibi, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin sonuçlanmasını sağlar.

  Projelendirme, toplam 5 safhadan oluşmaktadır.


  Etüt-öneri raporu

  Projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir.


  Ön proje

  İşletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sisteminin proje üzerinde gösterilmesi, panoların yerleşimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları ve örnek tekhat şemaları hazırlanır.


  Kesin proje

  Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşur, Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmaz, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde tutulur.


  Uygulama Projesi

  (Yapım çizimleri ve hesapları) Tesisin yapımına başlanmadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak hazırlanan projelerdir. Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiş cihazların son yerleşimi ve kesin boyutlandırılması ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur.


  Son durum (yapıldı) projesi

  İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedr. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanır. Projelendirilen tesislerle ilgili işletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir.


  Zayıf Akım Tesisleri

  • Kamera Yerleşim (CCTV) Projesi
  • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Projesi
  • Telefon Sistemi Projesi
  • Data – Network Sistemi Projesi
  • Kartlı Geçiş ve Geçiş Kontrol Sistemi Projesi
  • Seslendirme ve Anons Sistemi Projesi
  • Hırsız İhbar ve Güvenlik Sistemi Projesi
  • Televizyon ve Uydu Sistemi Projesi
  • Diyafon Sistemi Projesi
  • Özel Sistem ve Tasarımların Projeleri


  Alçak gerilim tesisleri

  • Fabrika, Hastane, Hava Limanı ve Sosyal Tesis Elektrik Proje Hizmetleri
  • İş Merkezi, Alışveriş Merkezi Elektrik Proje Hizmetleri
  • Konut ve Site Elektrik Proje Hizmetleri
  • Yol, Cadde ve Sokak Aydınlatma Proje Hizmetleri


  Yüksek Gerilim tesisleri

  • Enerji Üretim Tesisleri ( HES, TES, RES, JES, GES )
  • Enerji Nakil Hatları
  • Dağıtım ve Trafo merkezleri
  • Organize Sanayi Bölgeleri Elektrik Alt Yapıları 


  Otomasyon PLC/SCADA

  • Enerji Otomasyonu
  • HVAC iklimlendirme 
  • Proses otomasyonu
  • Arıtma otomasyonu
  • Akıllı bina sistemleri


  Elektrik Pano Projelerinin Tasarımı ve Çizimi 

  • Elektrik Dağıtım Panosu Tasarımı ve Proje Çizimi
  • Yükleme Cetvellerinin Hazırlanması
  • Kolon Şemaları ve Tek Hat Projelerden Üç Hat Pano Projelerinin Oluşturulması
  • Şebeke ve Kumanda Hatları için Elektrik Panolasının Tasarımı ve Proje Çizimi
  • Elektrik Pano Görünüş Projelerinin Çizimi
  • Elektrik Panosu Yerleşim Planı Oluşturulması
  • Ana Dağıtım Panosu Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi
  • Aydınlatma Panosu Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi
  • Motor Kumanda Kontrol Panosu (MCC) Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi
  • Kompanzasyon Panosu Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi
  • Özel Pano Projelerinin Tasarımı ve Proje Çizimi


  İşyeri Ruhsat (Makina Yerleşim) Projesi

  İşletmelerin çalışma ruhsatı edinebilmesi için ruhsat yönetmeliği kapsamında müesseselerien 3 takım işyeri ruhsat projesi (Makina, Yerleşim, Elektrik Tesisat ) istenmektedir.
  İş yeri ruhsat projeleri, konusunda uzman Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanmakta ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yetki belgeli SMM mühendislerimiz tarafından onaylanmaktadır.


  Fiyat Almak İçin Tıklayın...